Songboki
Heim eiliv.no

Velkomen til songboki

Her finn du songtekster på norsk eller andre norderlendske mål. Songane med grå skrift er songar eg tenkjer å leggja dei ut når eg fær tid.

Songar: Folkevisor og kvæde: Tonar:
Lykelord: Songbok, Sangbok, Nynorske songtekster, Norske songtekster, Norske sangtekster