Eiliv med Guds miskunn, eigaren av dessom vevgarde, sender ollom monnom, deim som denne netsida sjå eller høyra, vinom av Gud og sinom i Noreg eller utland, kvedja Guds og si. Eg vil dykk kunnigt gjera um at eg skipade denne vevgarden adre torsdagen etter solhov å di åre som lidet var frå burdartidenne åt herra vårom Jesu Kristi, tvau tushundrade og tjugonde, men i nionde åre og tjugonde av rike åt vårom vyrdelege herre, herre Harald femte, med Guds miskunn noregskong, fyre å leggja ut ymist eg heve ans fyre, og ymist til nytta fyr’ odrom. Til sannende at alt no er loket, sette Eiliv innsigle fyre denna velkomoteksti som gjord var å Ulvastad å fyrrnemndom dag og år.