Huset mitt
Vindauga
Tornet
Lapp
Eiliv bygde detta med sine eigne tvo hender.
Det var mykje slit, men han greidde det.
Det var 'kje stort anna å gjera den gongen.

Helsing Eiliv.
Rosevindauga
Brote vindauga
Djevlige toskehovud!
Dyrr
Innanfyre framsida
Indre rom